banner
Etkinlikler
26 AĞUSTOS 2013 KAYK - EAYK KUŞADASI YAZ YARIŞI
26 AĞUSTOS 2013 KAYK - EAYK KUŞADASI YAZ YARIŞI

Katılım Formu için tıklayınız...

 

Destek sınıfı yatlar için ölçü beyanı formunu indirmek için tıklayınız...


26 AĞUSTOS 2013

KAYK - EAYK KUŞADASI YAZ YARIŞI

SETUR KUŞADASI MARİNA KUPASI

YARIŞ İLANI

1. ORGANİZASYON

KUŞADASI YAT KULÜBÜ ile EGE AÇIKDENİZ YAT KULÜBÜ ortak organizasyonudur.

2. YARIŞ SEKRETERLİĞİ

SETUR Kuşadası Marina KAYK ofisi Yarış Günü SETUR Kuşadası Marina’ da kurulacaktır.

Telefon: +90 256 618 3808

e-posta: info@kusadasiyatkulubu.org


3. UYGULANACAK KURALLAR

Yarışlar, Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013–2016, ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2012–2013, ISAF Yönetmelik 20, IRC Kuralları 2012 Bölüm A,B,C, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Yarışları Düzenleme Talimatı, Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı, Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, Yelken No Tahsis Talimatı, Reklam Talimatı, Yelken Hakem Talimatı, Genel Yarış Talimatı Madde 19 Temyiz Hakkı. İşbu Yarış İlanı, EAYK Yarış Talimatı/Genel Şartlar–2013, Seyir Talimatı varsa Ek Yarış Talimatları uyarınca yapılacaktır. Talimatlar arasında çelişki olması durumunda Yarış İlanı, Yarış Talimatı, Seyir Talimatı varsa Yarış Ek Talimatlarından tarihi geç olan geçerli olacaktır.

 

4. REKLAM

4.1. Yarışların reklam kodu, ISAF Yönetmelik 20 ye göre Kategori C olarak tanımlanmıştır.

4.2.Organizasyon Otoritesi yarışa katılan yatlardan yarışın sponsoruna ait flama, bayrak, sticker gibi malzemeleri taşımalarını isteyebilir.

5. YARIŞIN AÇIK OLDUĞU SINIFLAR

Yarışlar, tam boyları (LOA) 6 – 27 metre arasında bulunan, içten veya dıştan takma bir motora sahip, Yat sınıfı özellikleri taşıyan IRC ve DESTEK sınıfında yarışmayı kabul eden, yarış ve güvenlik kuralları çerçevesinde yarışmaya uygun donanıma sahip tüm yelkenli teknelere açıktır.

 

5.1. IRC Sınıfları

a) IRC I Sınıfı (Sarı Flama): TCC değeri 0,980 ve üzerinde olan tekneler ile . IRC I Sınıfı tekneler de ENDORSED ölçü belgesi zorunluluğu yoktur.

b) IRC II Sınıfı (Yeşil Flama): TCC değeri 0,979 ve altında olan tekneler. IRC II Sınıfı

tekneler de ENDORSED ölçü belgesi zorunluluğu yoktur.

5.2. Destek Sınıfları: boyları 6 metrenin üzerinde olan yatlara açıktır.

Destek sınıfları kayıt yaptıran teknelerin Düzeltilmiş Zaman hesabına göre DESTEK 1, DESTEK 2 ve DESTEK 3 olarak belirlenmiştir.

Destek sınıfları için zamana göre düzeltilmiş zaman CT= ET x TCF uygulanacaktır.

CT=Düzeltilmiş zaman ,ET= Yarışta geçen süre , TCF = Zaman düzeltici.

5. KAYIT VE ÜCRETLER

5.1. Yarış Kayıtları, kayıt formu tamamen doldurulmuş, yarışacak teknenin sorumlu kişisi tarafından imzalanarak ve geçerli,

IRC sınıfı ölçü belgelerinin aslını ibra ederek yarış sekreterliğine verecektir.

DESTEK Sınıfları için

teknenin imal yılı, metre olarak tam boy (LOA) ve spinaker (simetrik veya asimetrik) kullanıp kullanmayacağı beyanı, varsa reklam taşıma belgesi ve 2013 ekip lisansları ile birlikte 26 Ağustos 2013 Pazartesi günü saat 10:00’ a kadar Yarış Sekreterliğine verilmiş olacaktır.

Yarışlara katılan yarışçıların 2013 yılında alınmış veya 2013 vizesi yapılmış lisans belgeleri olması şarttır. Lisansı olmayan sporculara Geçici Lisans KAYK kulübü aracılığı ile çıkartılmaktadır. Lisansı/Geçici Lisansı olmayan sporcular yarışa katılamazlar.

5.2. Yarışlara kaydını yaptıranlar bu Yarış İlanı ile bu Yarış İlanının atıf yaptığı tüm kuralları kabul etmiş sayılırlar.

5.3. Kayıt ücreti yarışa katılan TÜM sınıflar için ücretsizdir.

5.4. Geçici lisans bedeli kişi başı 15.00 Tl. dir. ( Lütfen asıl lisans işlemleri için KAYK a başvurunuz)

5.5 Tekneyi yarışa kayıt yaptıran tekne sahibi/sorumlu kişisi teknede bulunacaktır.

5.6 Kayıt Formlarında belirtilen ekip listesinde değişiklik varsa, bu husus yazılı olarak info@kusadasiyatkulubu.org veya ofis@eayk.net adresine e-posta ile ilan edilen uyarı işareti saatinden 1 saat öncesine kadar bildirilecektir. Sözlü değişiklikler alınmayacaktır.

 

6. CEZA SİSTEMLERİ

Kural 44.2 Mümkün olan en kısa zamanda ve diğer teknelerden iyice uzaklaştıktan sonra bir tekne derhal bir tramola ve bir kavança atarak aynı yönde bir dönüş yaparak bir dönüş cezası kullanır. Bir tekne finiş hattı veya yakınındaki bir olaydan sonra ceza kullanırsa finiş yapmadan önce hattın rota tarafına tamamen geçecektir. Şeklinde düzenlenmiştir.

7. PUANLAMA

Yarışlarda RRS A4,A4.1, A4.2 puan sistemleri kullanılacaktır.

8. TELSİZ İLETİŞİMİ

Yarışlarda sözlü uyarılar Kanal 72 den duyurulacaktır. Duyulmaması düzeltme nedeni olmayacaktır

9. ROTA ve YARIŞ SÜRESİ

Kuşadası Parkurunda yapılacak yarışların rotası üçgen şamandıra rotadır ve tek yarış olarak planlamıştır.

Yarış süresi tüm sınıflar için 240 dk. dır

Dönüşlerde tüm şamandıralar sancakta bırakılacaktır.

10. YARIŞ PROGRAMI

09.00 Yarış Sekreterliğinin açılışı.

09.00-10.00 Ölçü kontrolleri ve kayıtlar

10.00 Yarış için Skipper brifingi.

11.50 Yarış startı uyarı saati.

 

11. START HATTI -START

11.1 Sancak taraftaki Yarış Kurulu Botu üzerindeki turuncu kerteriz bayrağı taşıyan gönder ile İskele taraftaki şamandıra arasındaki hattır.

11.2 Yarışların startı RRS 26 ‘nın değiştirilmiş şekli uyarınca yapılacaktır.

10 dk Uyarı işareti (Sınıf Bayrağı) 1 seda Toka

5 dk Hazırlık işareti 1seda Toka

1 dk Hazırlık işareti 1 seda Arya

0 Sınıf bayrakları 1 seda Arya START.

12. FİNİŞ HATTI

İskele taraftaki Yarış Kurulu Botu üzerindeki mavi kerteriz bayrağı taşıyan gönder ile sancak taraftaki şamandıra arasındaki hattır.

13. ÖDÜLLER

13.1. Her sınıfın ilk üç derecesi ödüllendirilecektir. Yeterli katılım olmadığı sınıflarda Organizasyon komitesi sınıfları birleştirebilir.

13.2. Tekne katılım sayısı sınıf açmaya yeterli olmadığı taktirde katılan teknelere sponsor ödülleri verilecektir.

14. SORUMLULUK

14.1. Yarışçılar yarışlara tamamen kendi sorumlulukları altında katılırlar.

RRS 4 Yarışma Kararı - "Bir teknenin bir yarışa katılma kararı veya yarışa devam etmesi sorumluluğu sadece kendisinindir.”

14.2. Bu yarışları düzenleyen KAYK ve EAYK DERNEĞİ Temsilcileri, Sponsorları, Yarış ve Protesto Kurulları, yarışlar öncesi, yarışlar sırasında veya sonra yarışlar ile ilgili hiçbir malzeme hasarı, yaralanma, kayıp, hasar, her hangi bir sakatlık ve ölüm için hiçbir sorumluluk taşımaz.

14.3. Yarışa kayıt yaptıran yat sahipleri veya sorumlu kişileri; Ekibinin, yatlarının, yarışa katılıp katılmama sorumluluğuna kendileri karar verirler.

14.4. Protesto zaman sınırı komite botunun karaya varışından sonra bir saattir.

15. SİGORTA

Organizasyon Kurulu; tüm tekne sahiplerine, tekne ve yarışçılar dâhil, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasını yaptırmalarını önemle tavsiye eder.

 

KAYK- EAYK YARIŞ KOMİTESİ 24.05.2013

etkinlikler
kurslar
üyelik formu