banner
Etkinlikler
KAYK CUMHURİYET KUPASI YAT YARIŞI 27-28 EKİM 2018
KAYK CUMHURİYET KUPASI YAT YARIŞI  27-28 EKİM 2018

IRC Sınıfı Kayıt Formu

DESTEK Dınıfı Kayıt Formu

 

27-28 EKİM 2018

KAYK CUMHURİYET KUPASI YAT YARIŞI

YARIŞ İLANI


1. ORGANİZASYON

KUŞADASI YAT KULÜBÜ  organizasyonudur.

2. YARIŞ SEKRETERLİĞİ

SETUR Kuşadası Marina KAYK ofisi Yarış Günü SETUR Kuşadası Marina’ da  kurulacaktır.

Telefon: +90 256 618 3808

e-posta: info@kusadasiyatkulubu.org


 

3.        UYGULANACAK KURALLAR

Yarışlar, Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013–2016, ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2012–2013, ISAF Yönetmelik 20,  IRC Kuralları 2012 Bölüm A,B,C, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Yarışları Düzenleme Talimatı, Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı, Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, Yelken No Tahsis Talimatı, Reklam Talimatı, Yelken Hakem Talimatı, Genel Yarış Talimatı Madde 19 Temyiz Hakkı, Seyir Talimatı varsa Ek Yarış Talimatları uyarınca yapılacaktır. Talimatlar arasında çelişki olması durumunda Yarış İlanı, Yarış Talimatı, Seyir Talimatı varsa Yarış Ek Talimatlarından tarihi geç olan geçerli olacaktır.

 

4.       REKLAM

4.1.     Yarışların reklam kodu, ISAF Yönetmelik 20 ye göre Kategori C olarak tanımlanmıştır.

4.2.Organizasyon Otoritesi yarışa katılan yatlardan yarışın sponsoruna ait flama, bayrak, sticker gibi malzemeleri taşımalarını isteyebilir.

 

5. YARIŞIN AÇIK OLDUĞU SINIFLAR

Yarışlar, tam boyları (LOA) 6 – 27 metre arasında bulunan, içten veya      dıştan      takma bir motora sahip, Yat sınıfı özellikleri taşıyan IRC ve DESTEK  sınıfında yarışmayı kabul eden, yarış ve güvenlik kuralları çerçevesinde yarışmaya uygun donanıma sahip tüm yelkenli teknelere açıktır. Sınıfların belirlenmesinde son karar yarış komitesine aittir.

 

5.1.         IRC Sınıfları

a) IRC I  Sınıfı (Sarı Flama) IRC I Sınıfı teknelerde ENDORSED ölçü belgesi zorunluluğu yoktur.

b) IRC II Sınıfı (Yeşil Flama) IRC II Sınıfı  teknelerde ENDORSED ölçü belgesi zorunluluğu yoktur.

c) IRC III Sınıfı (Kırmızı Flama) IRC III Sınıfı teknelerde ENDORSED ölçü belgesi zorunluluğu yoktur.

 

5.2.         Destek Sınıfları: boyları 6 metrenin üzerinde olan yatlara açıktır.

Destek sınıfları kayıt yaptıran teknelerin Düzeltilmiş Zaman hesabına göre DESTEK 1, DESTEK 2 ve DESTEK 3 olarak belirlenmiştir.

Destek sınıfları için zamana göre düzeltilmiş zaman CT= ET   x TCF uygulanacaktır.

CT=Düzeltilmiş zaman ,ET= Yarışta geçen süre , TCF = Zaman düzeltici.

 

6. KAYIT VE ÜCRETLER

6.1.     Yarış Kayıtları, kayıt formu tamamen doldurulmuş, yarışacak teknenin sorumlu kişisi tarafından    imzalanarak ve geçerli IRC sınıfı ölçü belgelerinin aslını ibra ederek yarış sekreterliğine verecektir.

DESTEK  Sınıfları için teknenin imal yılı, metre olarak tam boy (LOA) ve spinaker (simetrik veya asimetrik) kullanıp kullanmayacağı beyanı, varsa reklam taşıma belgesi ve 2018 ekip lisansları ile birlikte 26 Ekim 2018  günü saat 17:00’ye kadar Yarış Sekreterliğine verilmiş olacaktır.

Yarışlara katılan yarışçıların 2018 yılında alınmış veya 2018 vizesi yapılmış lisans belgeleri olması şarttır. Lisansı olmayan sporculara Geçici Lisans KAYK kulübü aracılığı ile çıkartılmaktadır. Lisansı/Geçici Lisansı olmayan sporcular yarışa katılamazlar.

6.2.     Yarışlara kaydını yaptıranlar bu Yarış İlanı ile bu Yarış İlanının atıf yaptığı tüm kuralları kabul etmiş sayılırlar.

6.3.      Yarışa katılım TÜM sınıflarda tekne başına TYF payı dahil 400 TL’dir. KAYK üyelerine 50 TL indirimlidir.

6.4.      Geçici lisans bedeli kişi başı 100.00 TL dir.

6.5        Tekneyi yarışa kayıt yaptıran tekne sahibi/sorumlu kişisi teknede bulunacaktır.

6.6   Kayıt Formlarında belirtilen ekip listesinde değişiklik varsa, bu husus yazılı olarak info@kusadasiyatkulubu.orgadresine e-posta ile ilan edilen uyarı işareti saatinden 1 saat öncesine kadar bildirilecektir. Sözlü değişiklikler alınmayacaktır.


7.          CEZA SİSTEMLERİ

Kural 44.2 Mümkün olan en kısa zamanda ve diğer teknelerden iyice uzaklaştıktan sonra bir tekne derhal bir tramola ve bir kavança atarak aynı yönde bir dönüş yaparak bir dönüş cezası kullanır. Bir tekne finiş hattı veya yakınındaki bir olaydan sonra ceza kullanırsa finiş yapmadan önce hattın rota tarafına tamamen geçecektir. Şeklinde düzenlenmiştir.


8.         PUANLAMA

Yarışlarda RRS  A4,A4.1, A4.2 puan sistemleri kullanılacaktır.


9.         TELSİZ İLETİŞİMİ

Yarışlarda sözlü uyarılar Kanal 72 den duyurulacaktır. Duyulmaması düzeltme nedeni   olmayacaktır


10.       ROTA ve YARIŞ  SÜRESİ

Kuşadası Parkurunda yapılacak yarışların rotası üçgen şamandıra rotadır ve 27 Ekim günü 2 yarış, 28 Ekim günü 1 yarış olmak üzere toplam 3 yarış  olarak planlamıştır. Yarış süresi tüm sınıflar için 240 dk. dır

Dönüşlerde tüm şamandıralar iskelede bırakılacaktır.

Yarış adedi, rota, parkur ve süre hakem komitesi tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.


11.       YARIŞ PROGRAMI

27 EKİM

09.00            Yarış Sekreterliğinin açılışı.

09.00-10.00  Ölçü kontrolleri ve kayıtlar

10.00            Yarış için Skipper brifingi.

11.00            Yarış startı uyarı saati.

 

28 EKİM

09.00            Yarış Sekreterliğinin açılışı.

10.00            Yarış için Skipper brifingi.

11.00            Yarış startı uyarı saati.

17.30            Ödül Töreni


12.       START HATTI -START

12.1     Sancak taraftaki Yarış Kurulu Botu üzerindeki turuncu kerteriz bayrağı taşıyan gönder ile İskele taraftaki şamandıra arasındaki hattır.

12.2     Yarışların startı RRS 26 ‘nın  değiştirilmiş şekli uyarınca yapılacaktır.

10 dk    Uyarı işareti (Sınıf Bayrağı) 1 seda Toka

5 dk    Hazırlık işareti 1seda Toka

1 dk    Hazırlık işareti 1 seda  Arya

0         Sınıf bayrakları 1 seda  Arya START.


13.       FİNİŞ HATTI

İskele taraftaki Yarış Kurulu Botu üzerindeki mavi kerteriz bayrağı taşıyan gönder ile sancak taraftaki şamandıra arasındaki hattır.


14.       ÖDÜLLER

14.1.    Her sınıfın ilk üç derecesi ödüllendirilecektir. Yeterli katılım olmadığı sınıflarda Organizasyon komitesi sınıfları birleştirebilir.

14.2.   Tekne katılım sayısı  sınıf açmaya yeterli olmadığı taktirde katılan teknelere sponsor ödülleri   verilecektir.


15.       SORUMLULUK

15.1.    Yarışçılar yarışlara tamamen kendi sorumlulukları altında katılırlar.

RRS 4 Yarışma Kararı - "Bir teknenin bir yarışa katılma kararı veya yarışa devam etmesi sorumluluğu sadece kendisinindir.”

15.2.    Bu yarışları düzenleyen Kuşadası Yat Kulübü Derneği Temsilcileri, Sponsorları, Yarış ve Protesto Kurulları,  yarışlar öncesi, yarışlar sırasında veya sonra yarışlar ile ilgili hiçbir malzeme hasarı, yaralanma, kayıp, hasar, her hangi  bir sakatlık ve ölüm için hiçbir sorumluluk taşımaz.

15.3.     Yarışa kayıt yaptıran yat sahipleri veya sorumlu kişileri; Ekibinin, yatlarının, yarışa katılıp katılmama sorumluluğuna  kendileri karar verirler.

15.4.     Protesto zaman sınırı komite botunun karaya varışından sonra bir saattir.


16.       SİGORTA

Organizasyon Kurulu; tüm tekne sahiplerine, tekne ve yarışçılar dâhil, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasını yaptırmalarını önemle tavsiye eder.


17.      ÜCRETSİZ KONAKLAMA

Yarışa kayıt yaptıran tekneler için Setur Kuşadası Marina'da yarışın 7 gün öncesi ve 7 gün sonrası olmak üzere 14 gün ücretsiz bağlanma temin edilecektir.

etkinlikler
kurslar
üyelik formu